Våra kurser

Våga prata 092aVåren 2017 erbjuder vi nyintag på show- och musikalkurser för barn 9 – 12 år. Inga förkunskaper behövs.. Vi har också under våren flera fortsättningskurser i teater.

Genom kören, kurserna och annan verksamhet kan NYMOS leva året runt och inte bara i samband med musikalerna

Under våren 2017 har vi intag på följande kurser:

Show-och musikalkurs för barn 9-12 år.

Nu drar Linda och Linas show- och musikalkurs för barn 9-12 år igång igen. Startdatum är onsdagen 1 februari. Hur många grupper det blir beror förstås på hur många som anmäler sig. Första gruppen startar kl. 17.30. Det blir 10 kurstillfällen för 1.000kr samt medlemsavgift till Nymos. För information och anmälan kontakta Linda eller Lina.

På samtliga kurser tillkommer medlemskap per kalenderår i Nymos.

Våra fortsättningskurser i teater för vuxna och seniorer pågår som vanligt under hösten..

Samtliga kurser äger rum i våra egna lokaler i Gamla Bryggeriet.