Bellmans mästerverk är en blandning av förträffliga natur och personbeskrivningar, parodier på religionen och samtida ordenssällskap samt dryckesvisor. Detta gör hans verk tidlösa, fängslande och intressanta även i dagens Sverige.

  Bacchus Bröder
Björn Amcoff    Kenth Nyqvist